Varför? Vi vill göra verkstad av allt snack!

Många planer, strategier och beslut leder inte till det organisationer vill och behöver för att skapa hållbar framgång. Oxy Group kan ändra på det. Vi hjälper organisationer i ta vara på sin egen inneboende kapacitet att vara framgångsrika och utvecklas genom motiverade medarbetare. Vi skapar lönsam hållbar effektivitet och jobbar tillsammans med ledning, HR och kommunikation för att skapa en proaktivt hälsofrämjande arbetsplats med motiverade hållbara medarbetare. Vi skapar:

 • Tydligare, mer lyhört ledarskap.
 • Kommunikation kring vision och strategi så att alla förstår och vill vara med.
 • Önskad kultur genom att göra beteenden av värderingar i ord.
 • Ökad självkännedom hos individer och grupper.
 • Starkare, tryggare och mer kreativa grupper.
 • Bättre möteskultur.
 • Ökad jobbhälsa och hållbarhet med utrymme för rörelse och work-life balance.

 • Oxys insatser och utbildningar är konkreta med beteendefokus för förändring som fungerar. Vi levererar med personlig värme och glädje, enkelhet och drivkraft att få till förbättringar som håller.

  pil_ner

  Hållbar effektivitet och motiverade medarbetare

  Tre investeringar vi tror på

  Framgång, lönsamhet och hållbarhet för organisationer skapas genom att satsa på individer och proaktiva hälsofrämjande och affärsmässigt utvecklande insatser. Det tror vi på och vi hjälper er att göra smarta investeringar som verkligen gör nytta, ökar effektivitet på ett hållbart sätt och skapar hälsofrämjande arbetskultur och ledarskap. Vi vänder från brandsläckningar och reaktiva åtgärder till proaktiva investeringar.


  siffra1

  Mental tuffhet - öka självkännedom


  Mental tuffhet är en av de punktinsatser vi gör som en del i en större insats eller som enskild insats. Tjänsten bygger på en välbeforskad psykologisk metod som ökar självkännedom med utgångspunkt i hur vi hanterar motgångar, press och utmaningar - mental tuffhet. Vi genomför tester i verktyget MTQ Plus och analyserar resultatet utifrån dig som individ och/eller som grupp i workshops där du får konkreta verktyg med dig för utveckling. En utmärkt insats för att öka självkännedom som ett verktyg för mer hållbar prestation och samarbete i grupper och organisationer.


  siffra2

  Hållbar effektivitet


  Insatser och utbildningar med syfte att systematiskt skapa en mer hållbar och lönsam effektivitet och hälsofrämjande kultur. Vi fokuserar på tre områden: Mening & motivation - vi tydliggör hela kedjan från vision till individuella mål för att skapa mening och motivation för alla, Kompetens & tydlighet - vi skapar tydliga ramar kring arbetsätt och roller och ökar kunskap om hur vi jobbar hjärnsmart, Kultur & hållbarhet - vi gör praktik och beteenden av teoretiska värderingar

  siffra3

  Anlita en Oxykonsult, få flera kompetenser på köpet


  Anlita en Oxykonsult under 3, 6 eller 12 månader som stöd till ledning, HR och kommunikation för att göra långsiktigt hållbara insatser. Oxykonsulten är med er 50 %, resterande 50 % använder vi till andra spetskompetenser för de behov just ni har för att skapa en mer attraktiv, lönsam och hållbar arbetsplats med ett attraktivt employer brand. Vi arbetar med både organisationen som helhet och med investeringar i enskilda grupper och individer.


  pil_ner

  Fler tjänster

  Utveckling genom beteendeförändring.

  Det finns många bra konsultorganisationer där ute. Vår grej är att vi ser att investeringar i individernas värde är en framgångsfaktor för att skapa lönsamhet och hållbarhet för hela organisationen. Satsa på individerna både för deras skull och för organisationens. Det blir bra! Vi kan verkligen stödja er med att göra verklighet av den kultur ni vill ha och skapa en proaktiv syn på hälsa. De tre tjänsterna ovan är några vi satsar på nu men vi gör mer, och poängen i allt vi gör är att vi hjälper er hitta och använda viljan, kompetensen och kraften att genomföra era strategier. Vi håller i förändringen till rätt beteenden som tar er till era mål. Och vi vet vad som krävs och fungerar.


  Utveckling av team, ledningsgrupper och individer för förändring på riktigt.

  Ingen organisation är immun mot att behöva hantera stressrelaterade problem som påverkar ekonomi och välmående. Vi tar reda på grundorsaken till det som skaver, lyfter fram utmaningar och hjälper er att effektivt nå era mål genom att skapa förändring av beteenden och ge verktyg för utveckling av organisationen genom dess individer och grupper. Följande områden är sådant vi ofta fokuserar på eftersom det ofta är där vi stöter på utmaningar:

  • Tydliggöra ramar och hanteringsstrategier för flexibelt gränslöst arbete
  • Jobba med psykologisk trygghet i grupper
  • Utbildningar för HR-utveckling och beteendeförändring på organisationsnivå
  • Ledarskapsutbildning med hållbarhet och kommunikation i fokus
  • Räkna hem investeringar i medarbetare - hälsostrategi & hälsoekonomi
  • Värderingar i praktiken: kultur är något vi gör
  • Stresshantering
  • Individuella hållbarhetsplaner
  • Ledarskapsstöd för omställning och förändring
  • Gör alla till effektiva kommunikatörer
  • Individ- och gruppcoaching

  Särskilt fokus på individerna

  Medarbetare med god självkännedom och förmåga att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv, är motiverad, känner mening och känner att det är tydligt hur arbetet ska utföras, trivs och presterar bättre! Det är ingen överraskning! Trots det är det inte alltid så vanligt att vi ser individernas (både medarbetare och ledare) välmående som en helt avgörande del i affärsstrategin. Det är svårt att bygga en lönsam och välmående organisation utan friska och motiverade medarbetare. Och det är inte alltid friskvårdsbidraget och vad vi gör med det som har betydelse.

  Problem på organisationsnivå kan inte lösas av att skicka individuella medarbetare på någon form av utveckling, men fokus på individuella behov och ökad självkännedom om förmågor och hanteringsstrategier är en säker strategi för att nå ökad effektivitet.

  pil_ner

  Det här tror vi på

  Driv, kompetens och kraft.

  I en frisk och framgångsrik organisation finns de tre faktorerna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet på plats. Vi vill, vi kan och vi klarar av, helt enkelt. Begreppen kommer från KASAM- känsla av sammanhang, en modell för att stärka det som är friskt. Vi kallar det driv, kompetens och hållbar kraft!


  siffra1

  Driv – att vilja


  För att vilja driva verksamheten framåt krävs en tydlig och engagerande vision och målbild som verksamheten kan riktas mot och medarbetare känna motivation för. Det krävs att varje medarbetare känner att deras arbete har betydelse för det övergripande syftet, där ansträngningar får återkoppling och vi känner tillit till och samhörighet med våra kollegor.


  siffra2

  Kompetens – att kunna


  I en föränderlig värld är tydliga förväntningar flyktiga, men otrolig viktiga. Medarbetare behöver tydlighet för att få rätt utväxling av sin kompetens och känna till ramarna som skapar förutsättningar för att prestera hållbart och rätt. För det krävs ett kontinuerligt arbete med mål, roller, prioriteringar, processer och beslutsvägar. Förståelse för våra kognitiva förmågor och begränsningar hjälper oss att förstå hur vi ska ta hand om kroppen och hjärnan på bästa sätt.

  siffra3

  Kraft – att hålla


  Vi kan ha driv och kompetens, men vi behöver också ha en uthållig och väldisponerad kraft för att hålla över tid. Stöttande strukturer, digitala system, processer, verktyg och rutiner tillsammans med en god fysisk arbetsmiljö är viktig. Men en hälsofrämjande kultur där ett hållbart arbetssätt främjas kommer att vara det som avgör om strukturen hjälper eller stjälper.


  pil_ner

  Vårt team

  Vi har många olika kompetenser, vi stärker varandra och vi ger oss inte.

  Vi har samlat några av de vassaste kompetenserna hos riktigt härliga konsulter med rätt drivkrafter och känsla för kundens verkliga behov. Och det händer något värdefullt när en HR-strateg och en kommunikatör hjälper varandra, när en psykolog bollar ett uppdrag med en förändringsledare, när en digital strateg och en ekonom pratar beteendeförändring på organisationsnivå. Tillsammans blir vi ett superteam. Modiga, nyfikna, pålitliga i leverans, kreativa och nytänkande.

  Tillsammans har vi många års erfarenhet från våra arbetsliv, anställningar, kunder och uppdrag. Vårt mål är att hjälpa er utveckla er verksamhet till att vara hållbart effektiv och proaktivt hälsofrämjande. En frisk och glad arbetsplats för framgång! Vi levererar värde med värme.


  OXY GROUP BESTÅR AV

  Är du konsult och nyfiken på Oxy Group?

  Som konsult hos Oxy Group kan du kombinera fördelarna med att vara fri egenföretagare och ändå ingå i en härlig, klok och inspirerande gemenskap med kollegor och stöd till utveckling av dig och din affär. Vår filosofi är att vi kan göra större skillnad, vara modigare och lära oss mer när vi jobbar tillsammans än om var och en verkar helt på egen hand.

  pil_ner
  • "Superinspirerande dag och många nya idéer! Massor med användbara tips och viktiga insikter kring hur vi kan tänka kring hälsa. Utbildningen var jättebra och rätt anpassad för oss. Du gjorde verkligen ett strålande intryck Annie!

  • " Ett smart koncept! Oxy Group har verkligen boostat vår organisation och våra team med ny energi.

  • " Joakim var en trovärdig och engagerande talare. Hans föreläsning var både tankeväckande, rolig och helt rätt i tiden. Även nu långt efteråt pratar vi om vi är personer som tar jobbet med i det privata eller det privata med till jobbet.

  • "Kan varmt rekommendera deras utbildningar och workshops om ledarskapsutveckling.

  Hur kan vi hjälpa er?


  Vill ni bli mer lönsamma och samtidigt vara en hälsofrämjande arbetsplats? Vi vet hur. Kontakta oss.


  pil_upp

  Relevanta nyheter från Oxy!

  Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

  Ja tack!

  Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!