Tjänster

Getting it done workshop

OXY LEDNING

Vi vill verkligen jobba med alla medarbetare och hela verksamheten för att skapa en kultur och struktur som är hälsofrämjande och skapar lönsamhet och hållbarhet. För att skapa det behöver vi oftast börja med navet i verksamheten – ledningsgruppen. Det är alltför många ledningsgrupper som inte riktigt maximerar nyttan av ledningsgruppens funktion, möten och samarbete. Vi hjälper er!

Låt oss vara med er i ledningsgrupp under 45 min och uppåt. Vi lyssnar in var ni står, vart ni vill, berättar om hur effektiva ledningsgrupper gör och ger råd på vägen för just er ledningsgrupp. 

OXY FRAMSTEG: Små steg kan göra stordåd

Vi börjar med att lösa en av era viktigaste utmaningar med siktet inställt på att förenkla, förbättra och ta ett steg mot en (ännu mer) attraktiv, frisk och lönsam arbetsplats. Exempel på var vi kan börja:

Hjälp med att räkna hälsoekonomiskt
Hur ska vi våga fatta beslut om investeringar i medarbetarnas hälsa och mer individuellt anpassade förutsättningar att få göra ett riktigt bra jobb? Vi hjälper er räkna och satsa på rätt saker för just er. 

Getting it done-workshop
Trött på dyra utvecklingsprojekt som inte leder till förändring? I vår Getting it done-workshop får du veta hur det skapas resultat av utvecklingsprojekt, mål och strategier, samt en konkret väg framåt för hur just din organisation kan jobba med steg för steg-förändring med beteenden som håller i längden.

OXY HR: En modern HR-funktion 

Vi bygger en modern HR-funktion för organisationer som i dag inte har en HR-avdelning – eller som känner behov av att utöka och modernisera funktionen. Outsourca eller komplettera er interna funktion med oss. Det finns många förutfattade meningar om vad HR gör eller borde göra. HR – human resources – är centralt för hela verksamheten och resultaträkningen. Att skapa rätt förutsättningar för HR-frågor är avgörande för verksamhetens utveckling. Oavsett om det heter HR, people and culture eller något annat fiffigt. 

Vi är er partner och hjälper er skapa en arbetsplats där alla vet vad de gemensamt jobbar för, vem som gör vad, hur det ska ske och har förutsättningar för det. Vi bidrar med den senaste kunskapen om HR, flera olika kompetenser med lång erfarenhet inom HR, ledarskap och kommunikation.

Vi bygger in enkelhet och effektivitet i processerna och är med som er partner under allt från några månader till för alltid. Så länge ni behöver oss helt enkelt.

OXY VIP: Partnerskap för en attraktiv och frisk arbetsplats

Vi är med er som er partner. Ni får en dedikerad Oxykonsult med er i några månader eller mer, 25 % eller mer. Hen tar i samarbete med er in specialistkompetens från Oxy Group för de insatser ni behöver. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där pengarna nyttjas smart, där medarbetare vill vara, där ineffektivitet, frustration och utmattning lyser med sin frånvaro.

Vi förenklar och förbättrar genom insatser av flera erfarna kompetenser. Vi driver, koordinerar och skapar resultat som håller.

Utifrån era behov kan vi bygga upp en task force för effektiv verksamhetsutveckling i en ständigt föränderlig och komplex tillvaro, en kultur med effektivt och lyssnande ledarskap m.m. Vi gör det ni inte mäktar med, och lämnar över till er när ni är på banan!

OXY BRANDKÅR: Släckta bränder

Även om vi i första hand jobbar proaktivt med långsiktig utveckling och förbättring släcker vi också bränder. Vi rycker in med coaching/terapi, ledarskapsutveckling, kommunikation, stresshantering m.m.

Vi hjälper er med grupper som börjar få svårigheter, ledningsgrupper och styrelser som behöver förstärkning, individer som behöver stöd med stresshantering, kommunikationsutbildning m.m.

Även när vi gör snabba insatser har vi siktet inställt på att tänka proaktivt för organisationen, gruppen och individen.

OXY INSPIRATION: Ny kunskap, nya tankar, nya beteenden

Vi håller inspirerande föreläsningar och workshops med syfte att öka kunskapen om hur organisationen och medarbetare kan leda sig själv, samarbeta med våra, ta ansvar vår egen hållbarhet. Kanske krydda er digitala AW med en rolig och inspirerande föreläsning?

Exempel på föreläsningar:

Blanda er hjärncocktail rätt

Alla organisationer strävar efter en miljö och kultur som främjar prestation, hållbart självledarskap och välmående. Hur når vi dit? Ett sätt är att satsa på att skapa rätt miljö för vår hjärna. Om vi skapar förutsättningar för en riktig bra ”hjärncocktail” med en välbalanserad mix av dopamin, serotonin, oxytocin och några skvättar adrenalin så har vi kommit en bra bit på vägen till både kort och långsiktig hälsoeffektivitet. Hur får vi till det? Vi ger en interaktiv föreläsning med aha-upplevelser, igenkänning och sår ett frö för förändring och utveckling.

Det framgångsrika självledarskapet i en komplex och ständigt föränderlig värld

Det blir alltmer utmanande att leda sig själv och skapa en hållbar kultur för organisationen när förutsättningarna är i ständig förändring och vi ställs inför allt högre krav på nytänkande och problemlösning. Föreläsningen väcker tankar, ger insikter och konkreta verktyg att jobba vidare med för att arbeta hållbart och effektivt mot organisationens mål. Både när vägen är gropig och när det går att gasa på. Riktad till såväl medarbetare som ledare.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!